ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στόχος του Λιμενικού Ταμείου είναι ο διαρκής εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των υπηρεσιών του για την καλύτερη λειτουργία των λιμένων, την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι να παρέχει στους επισκέπτες τις πληροφορίες για τα λιμάνια και τη δραστηριότητα του Λιμενικού Ταμείου, καθώς και γενικές πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σιθωνίας. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κύριος σκοπός είναι η ανακατασκευή, ο εκσυγχρονισμός, η συντήρηση και η λειτουργία των 6 λιμανιών του Δήμου.

ΑΒΡΑΑΜ Ι. ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗΣ

Πρόεδρος λιμενικού ταμείου Σιθωνίας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αντιπρόεδρος λιμενικού ταμείου Σιθωνίας

ΜΑΡΙΑ ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗ

Μέλος λιμενικού ταμείου Σιθωνίας

ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ

Μέλος λιμενικού ταμείου Σιθωνίας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ

Μέλος λιμενικού ταμείου Σιθωνίας