Νικήτη

ΝΙΚΗΤΗ

Ο τουριστικός λιμένας Νικήτης απέχει από τη Θεσσαλονίκη 105 χλμ. και από την πρωτεύουσα του νομού Χαλκιδικής, Πολύγυρο,
36 χλμ. και περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των ορίων της χωροθετημένης ζώνης του, ο οποίος χωροθετήθηκε με την υπ' αρ. 9410/ΦΕΚ Δ 936/02-09-05 Απόφαση Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.Δυνατότητα ελλιμενισμού και χρήσης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα, έχουν σκάφη αναψυχής επαγγελματικά ή ιδιωτικά των οποίων το μήκος κυμαίνεται από 5 έως 20 μέτρα και το βύθισμα αυτών δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα. Με την υφιστάμενη κατανομή των θέσεων ελλιμενισμού, ο τουριστικός λιμένας Νικήτης παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 150 σκαφών.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι:
40 13′ 05.3” Β
23 39′ 42.8” Ε

 • ΓΙΟΤ
 • ΤΑΧΥΠΛΟΑ
 • ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ
 • ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
 • ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ
 • ΠΙΛΑΡΣ: Ρεύμα
 • ΠΙΛΑΡΣ: Νερό
 • ΡΑΜΠΑ: Ράμπα ανύψωσης σκαφών
 • ΠΑΡΚΙΝΓΚ: Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
 • ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ: Χημικές τουαλέτες
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Αντιανεμική προστασία
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Προστασία σκάφους με security
 • ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ: 22 μέτρα
 • ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Συλλογή ανθρωπογενών αποβλήτων και χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων